lunes, 3 de marzo de 2014

NOVES BALANCES FISCALS (FALSES?)

En mig de la difícil conjuntura econòmica, la delicada situació política i la segmentació social que pateix el país, el Govern Espanyol ha pres diferents mesures en l'àmbit de les finances estatals amb el principal objectiu de un repartició més justa de les aportacions de les comunitats autònomes en l'àmbit tributari.

Partint d'aquesta premissa el senyor Montoro (ministre d'Hisenda) va decidir canviar el sistema d'elaboració de les balances fiscals de les comunitats autònomes, passant a utilitzar un sistema que ha generat molta polèmica a Catalunya. En primer lloc cal dir que les balances fiscals són un document comptable que resumeix els ingressos impositius d'una comunitat autònoma i la quantitat que es destina en despesa pública en aquella comunitat, és a dir, la quantitat total d'impostos pagats en una comunitat i la quantitat d'aquests impostos que es destinen a la mateixa zona. El nou càlcul es resumeix de la següent forma: - Impostos recaptats a la CCAA (enviats a la Administració Central) + Retorn per part de l'Administració Central + Neutralització del deute.
En altres paraules, el saldo d'una comunitat es comença considerant negatiu i és la part d'ingressos de la comunitat que s'envien a Madrid, el següent pas és la suma del retorn de l'Administració Central de la quantitat que creu oportuna i finalment, la part que causa polèmica, la suma de la neutralització del deute.

Què és la neutralització del deute i perquè causa polèmica?
Per respondre la pregunta és més senzill d'entendre a partir d'un exemple pràctic:
Imaginem que a una família hi ha 4 fills, dels quals 3 treballen (A,B i C) i 1 rep la prestació d'atur (D). A final de mes cada fill ingressa el sou al compte de la família i a primers del següent mes el pare de família assigna una quantitat a cada fill per la despesa personal. Per exemple:


SOU APORTAT
REPARTICIÓ
Fill A
1500€/mes
1300€
Fill B
1300€/mes
1200€
Fill C
1700€/mes
1400€
Fill D
500€/mes
1100€
TOTAL                                    5000€/mes                              5000€

Ara imaginem que el fill C té una despesa de 1700€ al mes i el pare li ha assignat 1400€, vist això el pare decideix donar-li 300€ al fill C però amb la diferència que aquests 300€ els ha de tornar al pare amb un interès, imaginem per exemple: 300€ de deute del fill C al pare al 5% a tornar a l’any següent 315€.

Si el pare decideix seguir les balances fiscals que utilitza el senyor Montoro la balança del fill C seria:
-1700€ (pagament al pare) + 1400€ (retorn del pare) + 315€ (neutralització del deute) = +15€

El resultat final ens dóna una balança fiscal positiva pel fill C, però realment reflexen aquests moviments la realitat comptable si els 315€ el fill els haurà de tornar al pare?
Això mateix és el que han comentat alguns economistes pel cas de Catalunya, ara el total de la balança fiscal de Catalunya és positiva per la neutralització del deute. I és just aquest resultat? Reflexa la realitat econòmica i fiscal del país i de les comunitats autònomes?

La resposta és molt subjectiva però els que argumenten que no és un sistema just aporten un argument polític a la qüestió, “Espanya canvia les balances fiscals per reduir l’argument independentista català de Espanya ens roba”.

Sincerament i lògicament desconec l’objectiu del senyor Montoro, però coneixent el context economicosocial en que ens trobem espero que la política no entri en àmbits econòmics i que el Ministerio de Hacienda es centri en resoldre els problemes fiscals, que són els que els hi toquen, del país.

No hay comentarios:

Publicar un comentario